e-Fatura Sistemine Geçmek İçin 7 Neden

397 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile hayata geçirilen e-Fatura, 5 Mart 2010 tarihi itibarıyla uygulanıyor. Bu yazımızda e-Fatura uygulamasına geçmek için en önemli 7 nedeni ayrıntılarıyla açıklıyoruz.

Veri format ve standardı GİB tarafından belirlenen e-Fatura, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliği taşıyor ve GİB tarafından belirlenen sektör ve mükelleflere zorunlu tutuluyor. Bu sebepten oldukça öncelikli bir konu.

2020 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin e-Fatura uygulaması kullanma zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli 1 ve 3 numaralı listedeki ürünleri üreten şirket sahipleri, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayan firmalar ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler de sisteme zorunlu olarak giriş yapıyor.

Zorunluluk kapsamında olmayan mükellefler de e-Faturanın avantajlarından yararlanabilmek ve dijital dönüşüm vizyonunu muhasebe süreçlerine yansıtabilmek için sisteme geçiş yapmayı tercih ediyor. e-Fatura uygulaması, gönüllü e-Fatura kullanıcılarının e-Fatura sistemine geçiş yapmalarını sağlayan birçok avantaj sunuyor:

  1. Doğanın korunmasına katkı

50.000 kâğıt fatura için ortalama 1 ağaç kesiliyor. e-Fatura sayesinde binlerce işletme kağıt fatura kesmiyor. Kâğıt tüketiminin azaltılması yalnızca işletme bütçesine değil doğaya da katkı sağlıyor. e-Fatura sayesinde her yıl yüz binlerce ağacın kesilmesi önleniyor.

  1. Arşivleme sorunu ortadan kalkıyor

Faturaların kâğıt formda kesildiği eski sistemde bütün faturaların tek tek arşivlenmesi gerekiyordu. Bu durum arşivleme alanı, operasyonel maliyet gibi zorlukların yanı sıra ihtiyaç duyulan faturaya anında ulaşamamaya neden oluyordu. E-Fatura uygulaması sayesinde arşivleme yapmak için kâğıt, mürekkep, zarf gibi materyaller gerekmiyor. Faturaların elektronik ortamda arşivlenmesi depolama alanı ve iş yükü konusunda avantaj sağlıyor. Faturaların kaybolma riski ortadan kalıyor ve ihtiyaç duyulan faturaya anında ulaşmak mümkün oluyor. e-Arşiv faturaları, otomatik olarak 10 yıl boyunca saklanıyor.

  1. Detaylı raporlama

e-Fatura uygulaması sayesinde fatura verileri toplu olarak aktarılabiliyor. Böylece şirketlerin tüm fatura gönderim süreci tek bir noktadan yönetiliyor. Detaylı raporlama yapılması ticari ilişkilerin gözden geçirilmesi bakımından avantaj sağlıyor.

  1. Veri güvenliği

Eski sistemde faturanın ulaştırılması ve müşterinin eline geçip geçmediğinin veya müşteri tarafından açılıp açılmadığının tespit edilmesi uzun bir süreci kapsıyordu. e-Fatura uygulaması ile faturaların dijital ortamda iletilmesi zaman kazandırdığı gibi veri güvenliği açısından avantaj sağlıyor.

  1. Zaman ve iş gücü tasarrufu

e-Fatura faturaları daha hızlı hazırlamaya olanak tanıyor. Arşivleme işleminin gerekmiyor ve kargolama süreci yaşanmıyor. Operasyonel süreçlerin hızlanması çalışanlara zaman kazandırıyor.

  1. Fatura maliyeti azalıyor

e-Fatura zorunluluğu olmayan mükelleflerin de e-Fatura uygulaması kullanmasının nedenlerinin başında maliyet avantajı geliyor. e-Fatura’da baskı, yazdırma, imzalama, kaşeleme, postalama ve arşivleme masrafları ortadan kalkıyor. e-Fatura, hata olasılığını en aza indiriyor. Dolayısıyla yanlış bilgileri düzeltmenin maliyeti de ortadan kalkıyor.

  1. Ödeme süreçleri hızlanıyor

e-Fatura tek bir tuş ile birkaç dakikada hazırlanabiliyor. İletilmesi de çok hızlı gerçekleşiyor. Bu durum çalışana zaman kazandırdığı gibi tahsilatların da hızlıca yapılmasına olanak tanıyor.